Links


Takenhofplein 3 
6538 SZ  Nijmegen

   024-3555975    024-3555094

Kuifmees 56 
3435 RG  Nieuwegein

  030-6025555   030-6025560

Postbus 2542
6401DA  Heerlen

  045-5668800   045-5668277

Paasheuvelweg 25
1105 BP  Amsterdam

  020-6545250   020-6545270

Standaardruiter 13
3905PT Veenendaal

  0318-583250 0318-583255

 

     

Patiënteninformatie
Deze website is bedoeld voor de beroepsgroep Technische Hartstimulatie Specialisten.
ICD patiënten verwijzen wij naar de Stichting ICD dragers Nederland (STIN). 
Pacemakerpatiënten verwijzen we naar de Nederlandse Hartstichting