Nieuwsberichten

VITHaS praktijktraining 2023

CIED praktijktraining
Atriale aritmieën

Het thema van deze praktijktraining is ‘Atriale aritmieën’.
Met dit thema is het in 2017 allemaal begonnen. Het is goed om te herhalen en er zijn genoeg nieuwe ontwikkelingen om het thema weer op te pakken. De CIED Praktijktraining is een ideale gelegenheid om de vijf CIED-firma’s naast elkaar te zetten zodat je op 1 dag alle programmers kan langsgaan. Goed om bij de programmers die je al kent de kennis te verdiepen en vertrouwder te raken met de programmers die je minder vaak gebruikt.

Noteer de datum van 1 juni 2023 alvast in je agenda. De inschrijving wordt begin maart 2023 geopend en er is plaats voor maximaal 40 deelnemers. Deze worden in 5 groepen van maximaal 8 personen ingedeeld en zij zullen beurtelings, in carrousel format, de 5 firma’s langs gaan voor de trainingssessies. Accreditatie bij de SBHFL (6 punten) is aangevraagd.

Voor VITHaS-leden zijn er geen deelnamekosten en voor LOI-studenten is het VITHaS lidmaatschap gratis. Maak collega’s die nog geen VITHaS lid zijn en met name collega’s die in opleiding zijn, opmerkzaam op deze unieke gelegenheid.

Houdt de VITHaS nieuwsbrief in de gaten!!

Alle in Nederland actieve CIED-firma’s hebben voor dit jaar weer hun medewerking aan de CIED praktijktraining van de VITHaS Academy toegezegd. Dit keer wordt deze gehouden op donderdag 1 juni in Valk Hotel Vianen-Utrecht.

  • Aangemaakt op .

VITHaS symposium 2022

PRESENTATIES VITHAS SYMPOSIUM 2022

Op vrijdag 7 oktober 2022 stond de VITHaS Hartstimulatiedag op de agenda. Een jaarlijks terugkerend symposium bestemd voor Technisch Hartstimulatie Specialisten. Met interessante en leerzame presentaties over actuele onderwerpen en ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Het programma zag er weer veelbelovend uit en startte met de Algemene Ledenvergadering. Daarna volgde de vakinhoudelijke presentaties. De ontwikkelingen op het gebied van devices en elektrofysiologie kwamen aan de orde. Maar er werd ook verder gekeken dan de techniek; hoe help je een patiënt bij de verwerking van een shock en hoe (on)belangrijk is een asystolie?

Ook Conduction System Pacing stond weer op het programma. Deze keer werd hier dieper op ingegaan en werd er besproken wat deze manier van pacing betekent voor de follow up op de poli. De opgedane kennis werd getest met de quiz waarmee mooie prijzen werden gewonnen. En last but not least was er een afsluitende borrel.

Voor de presentaties van het symposium : klik hier 

SBHFL heeft de Hartstimulatiedag geaccrediteerd met 6 punten.

 

  • Aangemaakt op .

VITHaS Praktijkdag 2022

Praktijktraining 2022 komt eraan!

Nu de corona perikelen langzaam maar zeker achter ons komen te liggen hebben we in samenspraak met de firma’s gemeend de draad weer op te pakken. De komende Praktijktraining staat nu gepland op woensdag 1 juni a.s. We hebben hier niet eerder ruchtbaarheid aan gegeven omdat degenen die al voor de Praktijktraining in 2020 ingeschreven stonden voorrang krijgen.

Nu blijkt dat er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. Dus wil je graag deelnemen aan deze praktijktraining stuur dan zo snel mogelijk een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., vol is vol.

Het thema van deze praktijktraining is ‘State of the art CIED-follow-up: Haal er uit wat erin zit!’. De praktijktraining zal dit keer niet vooraf worden gegaan door een inleiding op het te behandelen thema maar in plaats daarvan wordt een extra sessie ingevoerd voor discussie over de thema’s Professionaliteit en de Vereniging. De aanwezige deelnemers worden in 5 groepen van maximaal 8 deelnemers ingedeeld en deze zullen beurtelings, in carrousel format, de 5 firma’s en het VITHaS-bestuur langs gaan voor de praktijktraining en de discussie sessie. Het praktische deel zal voor elke firma bestaan uit het bespreken van een follow up voor zowel de pacemaker, CRT en ICD waarbij de mogelijkheden van het CIED uitgebreid aan bod komen en stap voor stap de programmer wordt doorgenomen.  Daarnaast wordt er tijd besteed aan het geven van een overzicht van de therapeutische mogelijkheden voor behandeling middels de devices van de firma (therapie gedeelte) en de gelegenheid om zelf te oefenen met de programmer (hands on gedeelte). Eventueel kan er nog een casus worden besproken. Voor de praktijktraining is bij de SBHFL-accreditatie (voor 6 punten) aangevraagd.

De praktijktraining start vanaf 8:30 uur (ontvangst vanaf 8:00u) en duurt tot maximaal 17:15u (tot 18:00u borrel). De locatie voor de praktijktraining blijft het Van der Valk hotel te Breukelen. Deze accommodatie is zowel per auto als per openbaar vervoer goed te bereiken en biedt voldoende parkeerruimte. Het locatie management verzorgt ook de catering tijdens de praktijktraining, waaronder een eenvoudige lunch en afsluitende borrel. Voor VITHaS-leden zijn er geen deelnamekosten.

De VITHaS Academy organisatie

Alia van de Sande, Ad Maas en Marjolein Snel

 

  • Aangemaakt op .

VITHaS beleidsnotitie 2020-2024

Inleiding

Bij het opstellen van een beleidsplan voor de VITHaS moet voortdurend gekeken worden naar de missie van de vereniging. Kernwoorden uit het missie statement zijn:

  1. vertegenwoordiging van (de belangen van) de hartstimulatiespecialisten in Nederland en
  2. bevordering en bewaking van de kwaliteit van de beroepsgroep.

Voor het opstellen van beleid kunnen drie domeinen onderscheiden worden:

  1. het bestuurlijke domein waartoe behoren de bestuurlijke verantwoordelijkheid, rolverdeling en taken;
  2. het verenigingsdomein met daarin het contact met de leden, ledenbestand en -werving, beeldvorming naar buiten en belangenbehartiging (ook van individuele leden);
  3. het domein van opleidingen registratie. Dit ligt voor een belangrijk deel bij de Stichting Beroepsopleiding HartFunctie Laboranten (SBHFL).

Lees verder

  • Aangemaakt op .

Notitie 'Opleiding Hartfunctielaborant Devices'

 Beste VITHaS_leden,

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 4 oktober jl. is door het bestuur aangekondigd dat een discussie notitie m.b.t de opleiding Hartfunctielaborant Devices aan de leden zou worden voorgelegd. Echter, er zijn momenteel nog zoveel onzekerheden rondom de toekomst van het opleiden van THS-ers dat het bestuur heeft besloten de notitie tot nader order in te trekken.

Tijdens deze ALV is ook gesproken over de leeftijdsverdeling van geregistreerde THS-ers. Om hier inzicht in te krijgen wil het bestuur jullie verzoeken om jullie geboortedatum te controleren en bij het ontbreken ervan deze alsnog in te vullen. Je kunt dit eenvoudig doen door in te loggen op de VITHaS site, hierna ga je naar VERENIGING/Verwijzeren en inzage persoonlijke gegevens en klik je 'Bekijk en bewerk alle gegevens' onder het kopje 'Uw profielgegevens' aan. Hierna 'Bewerk profiel' aanklikken en je kunt alle gegevens inclusief geboortedatum bijwerken. De geboortedatum zal verder anoniem worden verwerkt in de leeftijdsverdeling van THS-ers.

 Het VITHaS-bestuur

 

  • Aangemaakt op .

Patiënteninformatie
Deze website is bedoeld voor de beroepsgroep Technische Hartstimulatie Specialisten.
ICD patiënten verwijzen wij naar de Stichting ICD dragers Nederland (STIN). 
Pacemakerpatiënten verwijzen we naar de Nederlandse Hartstichting