Word lid!

  
  

Bij voltooiing van uw aanmelding wordt u tevens geplaatst op onze mailinglijsten:

  • VITHaS Nieuwsbrieven
  • Reclame
  • Symposium (derden)
  • Vacatures

U kunt plaatsing op onze mailinglijst wijzigen door in te loggen op de website en vervolgens te navigeren naar:

  • Over VITHaS > VITHaS mail abonnementen,
  • Over VITHas > Profiel > Bewerken > Mailinglijsten

Patiënteninformatie
Deze website is bedoeld voor de beroepsgroep Technische Hartstimulatie Specialisten.
ICD patiënten verwijzen wij naar de Stichting ICD dragers Nederland (STIN). 
Pacemakerpatiënten verwijzen we naar de Nederlandse Hartstichting