Statuten en Huishoudelijk Reglement

Klik op de afbeeldingen van de voorpagina's of knoppen hieronder om de statuten en het huishoudelijke reglement te downloaden in PDF formaat.

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Patiënteninformatie
Deze website is bedoeld voor de beroepsgroep Technische Hartstimulatie Specialisten.
ICD patiënten verwijzen wij naar de Stichting ICD dragers Nederland (STIN). 
Pacemakerpatiënten verwijzen we naar de Nederlandse Hartstichting