Waarom een beroepsvereninging

Een beroepsgroepvereniging oprichten doe je niet zomaar. Daar zijn redenen voor. De belangrijkste reden is dat het beroep van hartstimulatiespecialist ten tijde van de oprichting formeel niet bestond. De mensen die dit beroep uitoefenden hadden geen erkende en beschermde status. De gevolgen lagen voor de hand. In een groot aantal implanterende centra was geen duidelijk beeld van:

  • De verdeling en mate van verantwoording bij het verlenen van technische en verpleegkundige zorg.
  • De kwaliteit van het pacemakerteam.
  • De plaats in de organisatie en beloningstructuur.
  • Bij conflicten ontbreekt een vertegenwoordiging van de beroepsgroep als gesprekspartner.
  • De kwaliteit van de beroepsgroep en haar verrichtingen is niet geborgd.