De VITHaS Academy praktijktrainingen

VITHaS organiseert jaarlijks een praktijktrainingsdag,  in samenwerking met de leveranciers van CIED’s. Tijdens de training kunnen deelnemers workshops omtrent een thema volgen. De workshops worden verzorgd door de diverse firma’s. 

Meer informatie over de praktijktrainingsdag 2023 volgt zo spoedig mogelijk.

Patiënteninformatie
Deze website is bedoeld voor de beroepsgroep Technische Hartstimulatie Specialisten.
ICD patiënten verwijzen wij naar de Stichting ICD dragers Nederland (STIN). 
Pacemakerpatiënten verwijzen we naar de Nederlandse Hartstichting