• De Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) is een vereniging voor paramedici die werkzaam zijn op het gebied van invasieve hartstimulatie ter bestrijding van brady- en tachyaritmieen. Daarnaast telt de vereniging een aantal geinteresseerde leden die niet tot de beroepsgroep van hartstimulatiespecialisten (voorheen aangeduid als pacemakertechnici) behoren.

  Op zoek naar een baan in het ziekenhuis?

  Wil je graag in een ziekenhuis werken, ben je op zoek naar een afwisselende en uitdagende baan, en hou je van zowel mensen als techniek? Bekijk dan hier de introductiefilm van de Technisch Hartstimulatie Specialist (THS) door de hyperlink te openen. De film laat je in anderhalve minuut zien welke werkzaamheden een THS-er doet en op welke afdelingen in het ziekenhuis hij of zij werkzaam is.

  Voor opleidingsmogelijkheden (o.a. duaal leertraject) en verdere informatie neem je contact op met de LOI (071-545 1234). Voor vacatures en opleidingsplaatsen kun je surfen naar de websites van de Nederlandse ziekenhuizen of direct kijken naar vacatures op deze website.

 • Met de volgende 4 speerpunten geven wij aan wat de beroepsgroepvereniging voor haar leden betekent.

  Opleiding: VITHaS wil een gedegen beroepsopleiding garanderen door het opstellen van duidelijke richtlijnen. Zij controleert en stuurt deze opleidingsrichtlijnen en zal zorg dragen voor de kwaliteit van de opleiding. Zij doet dit in overleg met de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laborant (SBHFL). Tevens moeten de als hartstimulatie specialist werkzame leden na een gedegen opleiding gecertificeerd zijn en geaccrediteerd worden door het volgen van bijscholing.

  Kennisoverdracht en communicatie: Door middel van symposia, het jaarlijkse VITHaS symposium(voorheen de Dag van de Pacemaker technicus), trainingen, een periodieke nieuwsbrief, een website en een expertcommissie voor acute casussen stimuleren we de kennisoverdracht & communicatie binnen onze beroepsgroep.

  Belangen behartigen: Door het behartigen van de belangen van onze beroepsgroep ontwikkelen we het beroep van hartstimulatie specialist tot een volwaardig en erkend para-medisch beroep. , Duidelijke verantwoordelijkheden en een goede belonings-structuur zijn als vanzelfsprekend hiermee verbonden. Dit alles gebeurt in goed overleg met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ).

  Registratie: Met de landelijke registratie heeft onze beroepsgroep de gewenste wettelijk status verkregen en is daarmee een officiele gesprekspartner in de gezondheidszorg. De VITHaS heeft er aan bijgedragen dat het beroep van hartstimulatie specialist hiermee naar een hoger plan is getild waarmee een bijdrage is geleverd aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in die sectoren waar invasieve hartstimulatie een grote rol speelt.

 • Een beroepsvereniging is er in de eerste plaats voor haar leden. Dit zijn de hartstimulatie specialisten die in een kliniek werken maar ook degenen die geinteresseerd zijn in, of raakvlakken hebben met invasieve hartstimulatie. De vereniging kent de volgende leden:

  • Geregistreerde leden: dit zijn zij die op het gebied van invasieve hartstimulatie werkzaam zijn in een kliniek en geregistreerd zijn als erkend hartstimulatie specialist. 
  • Aspirant leden: dit zijn zij die in een kliniek werkzaam zijn op het gebied van invasieve hartstimulatie en voldoen aan de geldende criteria die de basisvoorwaarden vormen voor het met succes afronden van de opleiding tot hartstimulatie specialist. 
  • Associatieve leden: dit zijn diegenen in een kliniek of in de branche van actieve cardio implantaten werkzaam zijn en in hun (wetenschappeijk) werk een raakvlak hebben met de praktijk van invasieve hartstimulatie.
  • Ereleden: dit zijn leden die zich voor de vereniging bijzonder hebben ingespannen en als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.


  Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt € 35,--. Dit bedrag zal door middel van een automatische incasso geïnd worden.

  Als U zich wilt aanmelden als lid hebben wij een aantal gegevens nodig. U kunt u aanmelden via de website via het menu-item "Registratie" in het "Leden"-menu (bovenaan op iedere pagina). De benodigde gegevens zijn verdeeld in viergroepen: Persoonlijk, Werk, VITHaS en Opleiding. Vul zoveel mogelijk gegevens in. Er wordt hierna zo spoedig mogelijk een bevestigingsmail gestuurd. Daarna kunt u inloggen op de website. Bij registratie wordt u tevens ingeschreven op drie mailings: Nieuwsbrief, Symposium en Reclame. U kunt dit zelf aanpassen via het "Leden"-menu, menu-item "VITHaS mailabonnementen" .

  Het VITHaS-bestuur wil graag op een zorgvuldige manier omgaan met je gegevens overeenkomstig de Europese privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom.

  Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 • Het VITHaS-Symposium wordt jaarlijks georganiseerd.
   
  Alle hartstimulatiespecialisten kunnen deelnemen aan het symposium. Voor dit symposium wordt Accreditatie aangevraagd.
   
  Symposium
 • Uitwisseling van kennis en ervaring versterkt de beroepsgroep. Regelmatig worden door professionals korte praktijksituaties beschreven: situatie en probleem, waarnemingen, analyses, verklaringen en oplossingen. 

  Cases | FAQ's

  Cases
 • VITHaS biedt graag aan bedrijven en instellingen de mogelijkheid om op deze website vacatures te publiceren gericht op onze beroepsgroep. 

  Informeer naar de voorwaarden middels een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Actuele vacatures

  Vacatures
 • Het forum is bedoeld voor professionals. Alle vragen die u heeft voor collega's kunt u hier plaatsen.

  U wordt van harte uitgenodigd om van het forum gebruik te maken.

  Laatste forumberichten | Forum

  Forum

 

Log-in om alle nieuws en alle besloten informatie te lezen.

Nieuws

vtsa

  

Aankondiging Praktijktraining 2021

State of the art CIED-follow-up: Haal er uit wat erin zit !

 

Best VITHaS-lid,

Inderdaad staat hierboven Praktijktraining 2021. De reden laat zich raden. De wereldwijde Corona crisis schopt veel plannen in de war, zo ook de planning van de vierde VITHaS Praktijktraining die gepland stond op woensdag 3 juni 2020. Aangezien de datum direct na de deadline voor het verbod van het houden van evenementen valt, verwachten we dat veel zorgmedewerkers het rond die tijd razend druk hebben met inhaalprogramma’s. Dit vooropgesteld dat de crisis dan al is opgelost. Om die reden heeft het VITHaS-bestuur besloten de geplande training op te schorten , en wel met een jaar! Dit komt omdat we verwachten dat het vinden van een datum dit najaar erg problematisch zal zijn gezien het groot aantal reeds geplande activiteiten en verdere onzekerheden als nasleep van de Corona pandemie.

Als nieuwe datum voor de praktijktraining houden we voorlopig woensdag 26 mei 2021 aan. Dit is weer de woensdag na Pinksteren. Voor deze praktijktraining hebben we al 58 inschrijvingen wat meer is dan we kunnen plaatsen. Voorlopig hoef je daarom niets te doen. In maart volgend jaar ontvangen degenen die zich reeds hebben ingeschreven een bericht op volgorde van inschrijving. Na ontvangst van dit bericht kun je je inschrijving bevestigen en sta je ingeschreven voor de praktijktraining op 26 mei 2021. Open gevallen plaatsen kunnen worden ingenomen door inschrijvers die nu op de wachtlijst staan.

We vinden het heel jammer dat de praktijktraining dit jaar geen doorgang kan vinden. Het is echter niets vergeleken met alle andere ellende die door het virus veroorzaakt wordt. We wensen jullie hiermee veel sterkte, en weet dat achter de wolken de zon blijft schijnen, en dat deze weer zichtbaar wordt zodra de donkere wolken zijn opgetrokken.

Namens de VITHaS Academy

Alia van der Sande en Ad Maas

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van oktober kwam het al even aan de orde. Het VITHaS-bestuur heeft een beleidsnotitie voor de komende vijf jaren opgesteld en wil deze in concept aan de leden voorleggen. Het verzoek van het bestuur aan jullie is de notitie aandachtig door te lezen. Het bestuur heeft getracht om de notitie zo kort mogelijk te houden. Jullie kunnen hierin de beleidsvoornemens voor de komende vijf jaar lezen. Uiteraard is hierbij geen rekening gehouden met onvoorziene wendingen zodat tussentijdse aanpassingen nog altijd mogelijk zijn.

Voor de concept-beleidsnotitie : klik hier
 
Laat het ons weten wanneer jullie vragen hebben n.a.v. de notitie. Of dat jullie hierin zaken missen of liever geschrapt willen zien. Dat kan met een berichtje aan de secretaris Eveline Gielen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Voorlopig vormt de notitie de leidraad voor het bestuur waarbij we wel rekening houden met jullie reacties. Tijdens de volgende ALV zullen we jullie de notitie voorleggen en vragen deze goed te keuren.
 
Het VITHaS bestuur wenst jullie alvast Fijne Kerstdagen en een geweldige Jaarwisseling, gevolg door een Gelukkig Nieuwjaar.
 
Het VITHaS-bestuur
Beste VITHaS_leden,
 
Tijdens de Algemene LedenVergadering van 4 oktober jl. is door het bestuur aangekondigd dat een discussie notitie m.b.t de opleiding Hartfunctielaborant Devices aan de leden zou worden voorgelegd. Echter, er zijn momenteel nog zoveel onzekerheden rondom de toekomst van het opleiden van THS-ers dat het bestuur heeft besloten de notitie tot nader order in te trekken.
Tijdens deze ALV is ook gesproken over de leeftijdsverdeling van geregistreerde THS-ers. Om hier inzicht in te krijgen wil het bestuur jullie verzoeken om jullie geboortedatum te controleren en bij het ontbreken ervan deze alsnog in te vullen. Je kunt dit eenvoudig doen door in te loggen op de VITHaS site, hierna ga je naar VERENIGING/Verwijzeren en inzage persoonlijke gegevens en klik je 'Bekijk en bewerk alle gegevens' onder het kopje 'Uw profielgegevens' aan. Hierna 'Bewerk profiel' aanklikken en je kunt alle gegevens inclusief geboortedatum bijwerken. De geboortedatum zal verder anoniem worden verwerkt in de leeftijdsverdeling van THS-ers.
 
Het VITHaS-bestuur

Foto's VITHaS Symposium 2019

Nieuwsbrief december 2020, nu op #VITHaS website. Onderwerpen: -Webinars -Symposium 2021 -NHR device pasjes -VITHa… https://t.co/FuyXlsQTLr
Eerste van de 3 #VITHaS webinars vanaf nu online op de website! Activiteiten>Webinars (na inlog)
Dit jaar nog 3 webinars , zie laatste #VITHaS nieuwsbrief voor meer info & aanmelding!
Algemene (video) ledenvergadering: 1 okt. 19:00 uur. Zie nieuwsbrief voor meer info. #VITHaS
Follow VITHaS on Twitter