• De Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) is een vereniging voor paramedici die werkzaam zijn op het gebied van invasieve hartstimulatie ter bestrijding van brady- en tachyaritmieen. Daarnaast telt de vereniging een aantal geinteresseerde leden die niet tot de beroepsgroep van hartstimulatiespecialisten (voorheen aangeduid als pacemakertechnici) behoren.

 • Met de volgende 4 speerpunten geven wij aan wat de beroepsgroepvereniging voor haar leden betekent.

  Opleiding: VITHaS wil een gedegen beroepsopleiding garanderen door het opstellen van duidelijke richtlijnen. Zij controleert en stuurt deze opleidingsrichtlijnen en zal zorg dragen voor de kwaliteit van de opleiding. Zij doet dit in overleg met de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laborant (SBHFL). Tevens moeten de als hartstimulatie specialist werkzame leden na een gedegen opleiding gecertificeerd zijn en geaccrediteerd worden door het volgen van bijscholing.

  Kennisoverdracht en communicatie: Door middel van symposia, het jaarlijkse VITHaS symposium(voorheen de Dag van de Pacemaker technicus), trainingen, een periodieke nieuwsbrief, een website en een expertcommissie voor acute casussen stimuleren we de kennisoverdracht & communicatie binnen onze beroepsgroep.

  Belangen behartigen: Door het behartigen van de belangen van onze beroepsgroep ontwikkelen we het beroep van hartstimulatie specialist tot een volwaardig en erkend para-medisch beroep. , Duidelijke verantwoordelijkheden en een goede belonings-structuur zijn als vanzelfsprekend hiermee verbonden. Dit alles gebeurt in goed overleg met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ).

  Registratie: Met de landelijke registratie heeft onze beroepsgroep de gewenste wettelijk status verkregen en is daarmee een officiele gesprekspartner in de gezondheidszorg. De VITHaS heeft er aan bijgedragen dat het beroep van hartstimulatie specialist hiermee naar een hoger plan is getild waarmee een bijdrage is geleverd aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in die sectoren waar invasieve hartstimulatie een grote rol speelt.

 • Een beroepsvereniging is er in de eerste plaats voor haar leden. Dit zijn de hartstimulatie specialisten die in een kliniek werken maar ook degenen die geinteresseerd zijn in, of raakvlakken hebben met invasieve hartstimulatie. De vereniging kent de volgende leden:

  • Geregistreerde leden: dit zijn zij die op het gebied van invasieve hartstimulatie werkzaam zijn in een kliniek en geregistreerd zijn als erkend hartstimulatie specialist. 
  • Aspirant leden: dit zijn zij die in een kliniek werkzaam zijn op het gebied van invasieve hartstimulatie en voldoen aan de geldende criteria die de basisvoorwaarden vormen voor het met succes afronden van de opleiding tot hartstimulatie specialist. 
  • Associatieve leden: dit zijn diegenen in een kliniek of in de branche van actieve cardio implantaten werkzaam zijn en in hun (wetenschappeijk) werk een raakvlak hebben met de praktijk van invasieve hartstimulatie.
  • Ereleden: dit zijn leden die zich voor de vereniging bijzonder hebben ingespannen en als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.


  Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt € 35,--. Dit bedrag zal door middel van een automatische incasso geïnd worden.

  Als U zich wilt aanmelden als lid hebben wij een aantal gegevens nodig. U kunt u aanmelden via de website via het menu-item "Registratie" in het "Leden"-menu (bovenaan op iedere pagina). De benodigde gegevens zijn verdeeld in viergroepen: Persoonlijk, Werk, VITHaS en Opleiding. Vul zoveel mogelijk gegevens in. Er wordt hierna zo spoedig mogelijk een bevestigingsmail gestuurd. Daarna kunt u inloggen op de website. Bij registratie wordt u tevens ingeschreven op drie mailings: Nieuwsbrief, Symposium en Reclame. U kunt dit zelf aanpassen via het "Leden"-menu, menu-item "VITHaS mailabonnementen" .

  Het VITHaS-bestuur wil graag op een zorgvuldige manier omgaan met je gegevens overeenkomstig de Europese privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom.

  Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 • Het VITHaS-Symposium wordt jaarlijks georganiseerd door VITHaS in samenwerking met WiBEN.
   
  Alle hartstimulatiespecialisten kunnen deelnemen aan het symposium. Accreditatie zal worden aangevraagd.
   
  Symposium
 • Uitwisseling van kennis en ervaring versterkt de beroepsgroep. Regelmatig worden door professionals korte praktijksituaties beschreven: situatie en probleem, waarnemingen, analyses, verklaringen en oplossingen. 

  Cases | FAQ's

  Cases
 • VITHaS biedt graag aan bedrijven en instellingen de mogelijkheid om op deze website vacatures te publiceren gericht op onze beroepsgroep. 

  Informeer naar de voorwaarden middels een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Actuele vacatures

  Vacatures
 • Het forum is bedoeld voor professionals. Alle vragen die u heeft voor collega's kunt u hier plaatsen.

  U wordt van harte uitgenodigd om van het forum gebruik te maken.

  Laatste forumberichten | Forum

  Forum

 

Log-in om alle nieuws en alle besloten informatie te lezen.

Nieuws

 Schermafbeelding 2018 02 10 om 17.34.30 Schermafbeelding 2018 02 10 om 17.34.06 vithas

60 jaar brady pacing: reminder
 
De eerste pacemaker werd geïmplanteerd op woensdag 8 oktober 1958. Deze pacemaker was geconstrueerd door Rune Elmquist (fa. Elema, Solna, Zweden) en werd bij Arne Larsson geïmplanteerd door dokter Åke Senning.
 
Ter herinnering aan dit heuglijke feit organiseren de Netherlands Heart Rhythm Association (NHRA) en de Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) gezamenlijk een wetenschappelijk congres op het thema ‘Zestig jaar Brady Pacing’.
 
Tijdens dit congres ontmoeten bewezen en aanstormende talenten elkaar om stil te staan bij het gegeven dat het 60 jaar geleden is dat de eerste pacemaker bij een mens werd geïmplanteerd. Gesproken mag worden over een unieke gelegenheid waarbij cardiologen en technici hun collega’s uit de begintijd nog eens kunnen ontmoeten.
 
Het congres vindt plaats op zondag 7 en maandag 8 oktober 2018 in het Van der Valk hotel in Eindhoven en is gewaardeerd met 7 en 8 accreditatiepunten door respectievelijk NVVC (cardiologen) en SBHFL (technisch hartstimulatiespecialisten). Het heeft op wetenschappelijk gebied veel te bieden, maar ook aan een feestelijke aankleding is gedacht, en dat met name op de zondag. De zondagmiddag en –avond zijn bestemd voor lezingen (o.a. van professor dr. Norbert van Hemel en dr. Berry van Gelder) die beiden terugblikken op het verleden (PAST) gevolgd door een feestelijk diner waarbij de sfeer van de vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt teruggeroepen en dat wordt afgesloten met een daverend feest.
 
De maandag is gereserveerd voor een intensief wetenschappelijk programma geïnspireerd door de thema’s PRESENT, FUTURE en PACEMAKER SYSTEM DESIGN.
 
Leden van de VITHaS en leden van de NVVC die zich bezig houden met CIED implantaties kunnen zich voor het congres inschrijven. Door vereffeningsgelden van de Nederlandse Werkgroep Hartstimulatie en financiële bijdragen van Abbott, Biotronik, Boston Scientific, Medtronic en MicroPort zijn de deelnamekosten minimaal gebleven. Het inschrijfgeld voor deelname aan zowel het wetenschappelijk programma als het feestelijk programma inclusief drank, maaltijden en overnachting bedraagt tot 1 september € 50. Voor het totale programma is een gelimiteerd aantal van 150 plaatsen beschikbaar. Het is daarnaast ook mogelijk alleen voor het programma op de maandag in te schrijven. Hiervoor zijn meer plaatsen beschikbaar en er zijn geen kosten aan verbonden.
 
De inschrijving vindt plaats door gebruik te maken van deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0Z_EbNbU1Zd1BBDo3e9A5fLvlwgUK-Wz3fhf2CdyDgqMEkA/viewform .
 
De inschrijving is pas voltooid nadat de deelnamekosten zijn overgemaakt. Dit wordt bevestigd middels een e-mail. Na 1 september 2018 wordt het inschrijfgeld voor deelname aan het volledige programma verhoogd naar € 150, vooropgesteld dat er dan nog plaatsen beschikbaar zijn. Tot 15 september worden reeds betaalde inschrijfgelden geretourneerd wanneer de organisatie schriftelijk bericht van verhindering ontvangt.
 

Programmacommissie 60 jaar Brady Pacing

NHRA
Dr. Peter-Paul Delnoy, dr. Justin Luermans en dr. Anton Tuinenburg

VITHaS
Leendert van den Beukel, dr. Ad Maas, Alia van de Sande en René de Wit

 

Programma Congres 60 jaar brady pacing

Zondag 7 oktober

Gangmakersessie PAST

Voorzitter: dr. R. (Rob) van Mechelen
 
16:30u Woord van welkom, opening en inleiding
16:45u De toepassing van artificiële hartstimulatie in Nederland: van toen tot nu. Prof. Dr. N.M. (Norbert) van Hemel
17:30u Een kleine geschiedenis van hartgangmakers, pacemakers, ICD’s en CIED’s in Nederland. Dr. L.M. (Berry) van Gelder
18:15u Evaluatie en afsluiting
 
19:00u Feestelijk diner met een knipoog naar de jaren vijftig en zestig m.m.v. The Grand Affair
22:00u Feest met The Grand Affair
 

Maandag 8 oktober

Ontnuchteringssessie PRESENT

Voorzitters: Dr. J.G.L.M. (Justin) Luermans en dr. P.P.H.M. (Peter Paul) Delnoy
 
08:30u Optimal pacing sites - Prof. Dr F.W. (Frits) Prinzen
09:00u Chronic Lead problems: Pretimely detoriation and advisories - Dr M. (Mathias) Meine
09:30u CRT pacing - Dr. W. (Wilfried) Mullens
 

Droomsessie FUTURE

Voorzitters: Dr. J.G.L.M. (Justin) Luermans en dr. P.P.H.M. (Peter Paul) Delnoy
 
10:30u Leadless pacing - Dr. R.E. (Reinoud) Knops
11:00u Over de zin en onzin van algoritmes - Dr. D.J.W. (Dave) van Kraaij
11:30u De biologische pacemaker - Dr. G.J.J. (Geert) Boink
 
12:00u Lunch met life cooking en mini-expositie 60 jaar Brady Pacing
 

Sessie achter de schermen PACEMAKER SYSTEM DESIGN

Voorzitters: Dr. A.E. (Anton) Tuinenburg en dr. A.H. (Alexander) Maass
 
13:00u Pacemaker & EMI (Abbott)
13:20u Lead construction (Biotronik)
13:40u Battery & power consumption (Boston Scientific)
14:00u Sensors (MicroPort)
14:20u Remote Patient Management (Medtronic)
14:40u Synopsis - Dr. A.E. (Anton) Tuinenburg en dr. A.H. (Alexander) Maass
 

Koffiedik sessie BEYOND THE FUTURE

Voorzitters: Dr. A.E. (Anton) Tuinenburg en dr. A.H. (Alexander) Maass
 
15:30u To Pace or not to Pace: That’s no Question - Prof. Dr. C.C. (Carel) de Cock
16:15u Sluiting - Dr. A.E. (Anton) Tuinenburg


Download info en programma Zestig jaar Brady Pacing.

Nieuwsbrief september , nu op de #VITHaS website ! - Ledenvergadering VITHaS - info NU’91 - Training MRI onderzoek… https://t.co/uL6XFtyMF9
Vacature Antonius Zorggroep Sneek , #pacemaker #ICD #technicus , nu op #VITHaS website !
Nieuwsbrief juli 2018, nu op #VITHaS website ! https://t.co/vTuOd4bFdb
Nieuwsbrief mei 2018, nu op #VITHaS website ! https://t.co/iqn0JOmwy0
Follow VITHaS on Twitter