Skip to main content

VITHaS

VITHaS is de Vereniging voor Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten. De paramedici die werkzaam zijn op het gebied van invasieve hartstimulatie ter bestrijding van brady- en tachyaritmieën.
De beroepsvereniging heeft als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het beroep van Technisch Hartstimulatie Specialist (THS). De vereniging heeft hiervoor de volgende speerpunten:

  • Opleiding en kwaliteit van THS-ers
  • Kennisoverdracht en communicatie tussen de leden
  • Belangenbehartiging van de leden

De vereniging werkt aan deze speerpunten door:

  • Het organiseren van bijeenkomsten zoals de Hartstimulatiedag en online trainingen
  • Regelmatig te overleggen met betrokken zusterorganisaties zoals de NHRA, de SBHFL, de NHV, STIN en organisaties zoals het CBR en het CZO.
  • Het opstellen van functiebeschrijvingen en leidraden en het schrijven van en meewerken aan beleidsnotities m.b.t. de toepassing van CIEDs.

Behoor je nog niet tot de beroepsgroep maar ben je wel geïnteresseerd in de vereniging, ook dan ben je van harte welkom op deze website.

Of wil je weten wat het beroep inhoudt? Bekijk dan de film Technisch Hartstimulatie Specialist (THS). De film laat je in een oogwenk zien welke werkzaamheden een THS-er doet en op welke afdelingen in het ziekenhuis hij of zij werkzaam is.

Nieuws

VITHaS symposium 2023

09 augustus 2023

VITHaS symposium

Vrijdag 29 september vindt het VITHaS symposium 2023 plaats, het jaarlijks terugkerende symposium wat is bestemd voor Technisch Hartstimulatie Specialisten. Er zullen weer interessante en leerzame presentaties gegeven worden over actuele onderwerpen en ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Zoals gebruikelijk start de dag met de algemene ledenvergadering voor VITHaS-leden. Daarna zijn er tal van interessante presentaties. Er wordt uiteraard gesproken over devices: hoe kun je bijvoorbeeld sport en een device met elkaar combineren? Ook discussiëren we over de uitvoering van ons vak. Maar er wordt ook weer een kijkje gegeven in de andere cardiologische onderwerpen. Cardiale beeldvorming is een voorbeeld van een onderwerp waar mooie ontwikkelingen in zijn. En welke risico’s en opbrengsten zijn er verbonden aan een bepaalde therapie? Maar uiteindelijk blijft onze patiënt centraal staan in de gehele zorgketen. Hoe blijven we dit borgen in een wereld vol nieuwe technologieën? Na de presentaties volgt de inmiddels traditionele “petje op, petje af” quiz. Hiermee kun je een mooie prijs winnen. En uiteindelijk sluiten we de dag af met een gezellig hapje en drankje.

Het symposium vindt plaats in het Van der Valk Hotel in Breukelen. VITHaS-leden nemen gratis deel. Voor niet-leden zijn de kosten voor deelname €150.

Accreditatie voor het symposium is aangevraagd bij de SBHFL.

Klik hier om in te schrijven

09:00 - 09:40  Ledenvergadering (B. Springorum, voorzitter VITHaS)

Symposium (voorzitters: E. Alvarenga, THS en V. van Halm, cardioloog)

09:40 - 09:45  Welkom en opening

09:45 - 10:30  Sarcoïdose (F. Akdim, cardioloog)

10:30 - 11:00  Pauze

11:00 - 11:20  LOI afstudeeropdracht (K. van der Poel, THS)

11:20 - 12:05  Discussie

12:05 - 13:30  Lunchpauze

13:30 - 14:00  Empathisch omgaan met de patiënt (E. Postelmans, ICD-verpleegkundige)

14:00 - 14:45  Cardiale imaging (T. Germans, cardioloog)

14:45 - 15:15  Pauze

15:15 - 15:45  Sport en devices (R. Spier, THS en N. Stomilovic, PA sportcardiologie)

15:45 - 16:30  Risicostratificatie ICD/ablatie (P. Bhagirath, cardioloog)

16:30 - 17:00  Petje op, petje af quiz

17:00 - 17:15  Afsluiting

17:15 - 18:00  Borrel