• De Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten (VITHaS) is een vereniging voor paramedici die werkzaam zijn op het gebied van invasieve hartstimulatie ter bestrijding van brady- en tachyaritmieen. Daarnaast telt de vereniging een aantal geinteresseerde leden die niet tot de beroepsgroep van hartstimulatiespecialisten (voorheen aangeduid als pacemakertechnici) behoren.

 • Met de volgende 4 speerpunten geven wij aan wat de beroepsgroepvereniging voor haar leden betekent.

  Opleiding: VITHaS wil een gedegen beroepsopleiding garanderen door het opstellen van duidelijke richtlijnen. Zij controleert en stuurt deze opleidingsrichtlijnen en zal zorg dragen voor de kwaliteit van de opleiding. Zij doet dit in overleg met de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laborant (SBHFL). Tevens moeten de als hartstimulatie specialist werkzame leden na een gedegen opleiding gecertificeerd zijn en geaccrediteerd worden door het volgen van bijscholing.

  Kennisoverdracht en communicatie: Door middel van symposia, het jaarlijkse VITHaS symposium(voorheen de Dag van de Pacemaker technicus), trainingen, een periodieke nieuwsbrief, een website en een expertcommissie voor acute casussen stimuleren we de kennisoverdracht & communicatie binnen onze beroepsgroep.

  Belangen behartigen: Door het behartigen van de belangen van onze beroepsgroep ontwikkelen we het beroep van hartstimulatie specialist tot een volwaardig en erkend para-medisch beroep. , Duidelijke verantwoordelijkheden en een goede belonings-structuur zijn als vanzelfsprekend hiermee verbonden. Dit alles gebeurt in goed overleg met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ).

  Registratie: Met de landelijke registratie heeft onze beroepsgroep de gewenste wettelijk status verkregen en is daarmee een officiele gesprekspartner in de gezondheidszorg. De VITHaS heeft er aan bijgedragen dat het beroep van hartstimulatie specialist hiermee naar een hoger plan is getild waarmee een bijdrage is geleverd aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in die sectoren waar invasieve hartstimulatie een grote rol speelt.

 • Een beroepsvereniging is er in de eerste plaats voor haar leden. Dit zijn de hartstimulatie specialisten die in een kliniek werken maar ook degenen die geinteresseerd zijn in, of raakvlakken hebben met invasieve hartstimulatie. De vereniging kent de volgende leden:

  • Geregistreerde leden: dit zijn zij die op het gebied van invasieve hartstimulatie werkzaam zijn in een kliniek en geregistreerd zijn als erkend hartstimulatie specialist. 
  • Aspirant leden: dit zijn zij die in een kliniek werkzaam zijn op het gebied van invasieve hartstimulatie en voldoen aan de geldende criteria die de basisvoorwaarden vormen voor het met succes afronden van de opleiding tot hartstimulatie specialist. 
  • Associatieve leden: dit zijn diegenen in een kliniek of in de branche van actieve cardio implantaten werkzaam zijn en in hun (wetenschappeijk) werk een raakvlak hebben met de praktijk van invasieve hartstimulatie.
  • Ereleden: dit zijn leden die zich voor de vereniging bijzonder hebben ingespannen en als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.


  Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt € 35,--. Dit bedrag zal door middel van een automatische incasso geïnd worden.

  Als U zich wilt aanmelden als lid hebben wij een aantal gegevens nodig. U kunt u aanmelden via de website via het menu-item "Registratie" in het "Leden"-menu (bovenaan op iedere pagina). De benodigde gegevens zijn verdeeld in viergroepen: Persoonlijk, Werk, VITHaS en Opleiding. Vul zoveel mogelijk gegevens in. Er wordt hierna zo spoedig mogelijk een bevestigingsmail gestuurd. Daarna kunt u inloggen op de website. Bij registratie wordt u tevens ingeschreven op drie mailings: Nieuwsbrief, Symposium en Reclame. U kunt dit zelf aanpassen via het "Leden"-menu, menu-item "VITHaS mailabonnementen" .

  Het VITHaS-bestuur wil graag op een zorgvuldige manier omgaan met je gegevens overeenkomstig de Europese privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom.

  Voor meer informatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 • Het VITHaS-Symposium wordt jaarlijks georganiseerd door VITHaS in samenwerking met WiBEN.
   
  Alle hartstimulatiespecialisten kunnen deelnemen aan het symposium. Accreditatie zal worden aangevraagd.
   
  Symposium
 • Uitwisseling van kennis en ervaring versterkt de beroepsgroep. Regelmatig worden door professionals korte praktijksituaties beschreven: situatie en probleem, waarnemingen, analyses, verklaringen en oplossingen. 

  Cases | FAQ's

  Cases
 • VITHaS biedt graag aan bedrijven en instellingen de mogelijkheid om op deze website vacatures te publiceren gericht op onze beroepsgroep. 

  Informeer naar de voorwaarden middels een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Actuele vacatures

  Vacatures
 • Het forum is bedoeld voor professionals. Alle vragen die u heeft voor collega's kunt u hier plaatsen.

  U wordt van harte uitgenodigd om van het forum gebruik te maken.

  Laatste forumberichten | Forum

  Forum

 

Log-in om alle nieuws en alle besloten informatie te lezen.

Nieuws

vtsa

 Vooraankondiging praktijktraining 2019  Rate Response Pacing

 

 

 

De VITHaS Academy nodigt VITHaS-leden uit om deel te nemen aan de derde praktijktraining met als thema Rate Response Pacing. De training is geschikt voor zowel ervaren hartstimulatie specialisten als voor hen die nog in opleiding zijn. De groepen worden naar niveau samengesteld. De training bestaat uit een introductie op het onderwerp gevolgd door een vijftal hands-on sessies verzorgd door de vijf in Nederland actieve CIED firma’s.

De training vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 in Utrecht. Er wordt gekozen voor een accommodatie die goed bereikbaar is zowel per auto als per openbaar vervoer. Aan deelname zijn geen inschrijfkosten verbonden. Bij de SBHFL wordt accreditatie aangevraagd voor 6 punten.

Zet de datum alvast in je agenda. De inschrijving wordt in februari 2019 geopend en er is plaats voor maximaal 40 deelnemers. Maak collega’s die nog geen VITHaS lid zijn, en met name collega’s die nog in opleiding zijn, opmerkzaam op deze unieke gelegenheid. Houdt de VITHaS-nieuwsbrief in de gaten!

 

Afbeelding1 Afbeelding2 Afbeelding3 Afbeelding4


Feestcongres 60 jaar Brady Pacing

Op 7 en 8 oktober werd het feestcongres gehouden, ter ere van het feit dat 60 jaar geleden de eerste pacemaker werd geïmplanteerd.
Het programma was opgesteld door een gezamenlijke commissie vanuit de VITHaS en de NHRA. Als locatie was het Van der Valk hotel in Eindhoven gekozen, wat een zeer geschikte congreszaal bleek te hebben. En die hadden we
nodig, want er hadden zich 83 technici en 29 cardiologen ingeschreven.

De zondagmiddag stond in het teken van de “geschiedenis”. De eerste spreker was prof. dr. Norbert van Hemel, die de geschiedenis van de hartstimulatie de revue liet passeren, inclusief een eerbetoon aan een aantal mensen, die er een belangrijke rol in hebben gespeeld.
Vervolgens was de beurt aan dr. Berry van Gelder, die meer inging op de technologische geschiedenis van de hartstimulatie, waarbij ook een aantal verrassende zaken aan bod kwamen, zoals de leadless pacemaker, waarvan het eerste ontwerp niet pas recent,maar al in de jaren ’70 werd gepresenteerd.

Na deze mooie openingswoorden werd het diner geserveerd, onder begeleiding van livemuziek van de band “The Grand Affair”. Tijdens het diner werd een indrukwekkende Zweedse documentaire getoond over de eerste pacemakerimplantatie, waarin de hele geschiedenis in beeld werd gebracht en waarin Arne Larsson (patiënt), Ake Senning (chirurg) en Rune Elmqvist (ingenieur) ook zelf aan het woord kwamen. In de documentaire werd uiteraard Zweeds gesproken, maar alles was Nederlands ondertiteld, waarvoor onze dank aan Marijke Linschoten (AIOS UMCU).

De volgende ochtend ging het programma verder met als thema het “heden”. De eerste spreker was prof. dr. Frits Prinzen, die ons mee nam in de zoektocht naar de optimale stimulatielocatie voor de linker ventrikel. Vervolgens werd het woord gegeven aan dr. Mathias Meine, die een presentatie hield over advisories en chronische lead problemen De sessie werd afgerond door prof. dr. Wilfried Mullens uit België, die een presentatie hield over optimalisatie van CRT-patiënten. De volgende serie sprekers ging in op de “toekomst” van brady-therapie. Dr. Reinoud Knops sprak over leadless pacing, dr. Dave van Kraaij ging helemaal los op het onderwerp algoritmes, door een troubleshooting casus uit te werken, die complexer bleek te zijn dan we dachten. 

De afsluitende spreker was dr. Geert Boink met een mooie voordracht over de onderzoeken naar de biologische pacemaker.

De sessie na de lunch stond in het teken van “pacemaker system design” en hierin kwamen onze vijf sponsoren aan het woord: Luke McSpadden (Abbott) over EMI, Jochem Palm (Biotronik) over lead technologie, Anna Paschero (Boston Scientific) over batterij technologie, Harm Bolhuis (Microport) over sensoren en Thalia Kondonis (Medtronic) over remote patient management.

Het congres werd afgesloten door de allerlaatste spreker, prof. dr. Carel de Cock, die op zijn geheel eigen wijze sprak over de problemen en complicaties, die in het begintijdperk van de pacemaker overwonnen moesten worden en over het doorzettingsvermogen dan onze “voorgangers” toonden, voordat we het tijdperk bereikten waarin wij nu ons werk mogen uitvoeren.

Onze hartelijke dank gaat uit naar het organiserend comité: 
Leendert van den Beukel, dr. Peter Paul Delnoy, dr. Justin Luermans, dr. Ad Maas, Alia van de Sande, dr. Anton Tuinenburg & René de Wit.

Voor de presentaties : zie menu item Activiteiten (alleen voor leden)

Foto's VITHaS Symposium 2018

Volledige doorstart van #STIN , alleen het magazine stopt. Zie https://t.co/CIlSQ2HjgS voor meer info.
Inschrijving Praktijktraining 2019 “Rate Response Pacing” nu geopend ! Zie laatste #VITHaS nieuwsbrief !
Programmer Software Update voor MicraTM Transcatheter Pacing Systemen. Voor meer info : zie #VITHaS website (inform… https://t.co/v74gL4zfJ3
DD letter Field action Medtronic + link naar Product Performance info ,nu op de site (informatief>Field action & Re… https://t.co/Z89RBCaPEV
Follow VITHaS on Twitter