VITHaS

VITHaS is de Vereniging voor Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten. De paramedici die werkzaam zijn op het gebied van invasieve hartstimulatie ter bestrijding van brady- en tachyaritmieën.
De beroepsvereniging heeft als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het beroep van Technisch Hartstimulatie Specialist (THS). De vereniging heeft hiervoor de volgende speerpunten:

  • Opleiding en kwaliteit van THS-ers
  • Kennisoverdracht en communicatie tussen de leden
  • Belangenbehartiging van de leden

De vereniging werkt aan deze speerpunten door:

  • Het organiseren van bijeenkomsten zoals de Hartstimulatiedag en online trainingen
  • Regelmatig te overleggen met betrokken zusterorganisaties zoals de NHRA, de SBHFL, de NHV, STIN en organisaties zoals het CBR en het CZO.
  • Het opstellen van functiebeschrijvingen en leidraden en het schrijven van en meewerken aan beleidsnotities m.b.t. de toepassing van CIEDs.

Behoor je nog niet tot de beroepsgroep maar ben je wel geïnteresseerd in de vereniging, ook dan ben je van harte welkom op deze website.

Of wil je weten wat het beroep inhoudt? Bekijk dan de film Technisch Hartstimulatie Specialist (THS). De film laat je in een oogwenk zien welke werkzaamheden een THS-er doet en op welke afdelingen in het ziekenhuis hij of zij werkzaam is.

Nieuws

VITHaS praktijktraining 2023

23 januari 2023

CIED praktijktraining
Atriale aritmieën

Het thema van deze praktijktraining is ‘Atriale aritmieën’.
Met dit thema is het in 2017 allemaal begonnen. Het is goed om te herhalen en er zijn genoeg nieuwe ontwikkelingen om het thema weer op te pakken. De CIED Praktijktraining is een ideale gelegenheid om de vijf CIED-firma’s naast elkaar te zetten zodat je op 1 dag alle programmers kan langsgaan. Goed om bij de programmers die je al kent de kennis te verdiepen en vertrouwder te raken met de programmers die je minder vaak gebruikt.

Noteer de datum van 1 juni 2023 alvast in je agenda. De inschrijving wordt begin maart 2023 geopend en er is plaats voor maximaal 40 deelnemers. Deze worden in 5 groepen van maximaal 8 personen ingedeeld en zij zullen beurtelings, in carrousel format, de 5 firma’s langs gaan voor de trainingssessies. Accreditatie bij de SBHFL (6 punten) is aangevraagd.

Voor VITHaS-leden zijn er geen deelnamekosten en voor LOI-studenten is het VITHaS lidmaatschap gratis. Maak collega’s die nog geen VITHaS lid zijn en met name collega’s die in opleiding zijn, opmerkzaam op deze unieke gelegenheid.

Houdt de VITHaS nieuwsbrief in de gaten!!

Alle in Nederland actieve CIED-firma’s hebben voor dit jaar weer hun medewerking aan de CIED praktijktraining van de VITHaS Academy toegezegd. Dit keer wordt deze gehouden op donderdag 1 juni in Valk Hotel Vianen-Utrecht.

Patiënteninformatie
Deze website is bedoeld voor de beroepsgroep Technische Hartstimulatie Specialisten.
ICD patiënten verwijzen wij naar de Stichting ICD dragers Nederland (STIN). 
Pacemakerpatiënten verwijzen we naar de Nederlandse Hartstichting