wie zijn wij

Als u een pacemakertechnicus bent die gespecialiseerd is in invasieve technische hartstimulatie, hoeft u niet verder te zoeken dan VITHaS. Als toonaangevende vereniging in het veld zetten we ons in voor het verbeteren van de kennis en vaardigheden van Technisch Hartstimulatie Specialisten die brady en tachyaritmieën bestrijden. Onze missie draait om drie belangrijke pijlers: opleiding en kwaliteit van THS-studenten, kennisoverdracht & communicatie tussen leden en het waarborgen van ledenbelangen.

wie-is-vithas-1wie-is-vithas-2

Waarom een beroepsvereniging

Een beroepsgroepvereniging oprichten doe je niet zomaar. Daar zijn redenen voor. De belangrijkste reden is dat het beroep van hartstimulatiespecialist ten tijde van de oprichting formeel niet bestond. De mensen die dit beroep uitoefenden hadden geen erkende en beschermde status. De gevolgen lagen voor de hand. In een groot aantal implanterende centra was geen duidelijk beeld van:

  • De verdeling en mate van verantwoording bij het verlenen van technische en verpleegkundige zorg.
  • De kwaliteit van het pacemakerteam.
  • De plaats in de organisatie en beloningstructuur.
  • Bij conflicten ontbreekt een vertegenwoordiging van de beroepsgroep als gesprekspartner.
  • De kwaliteit van de beroepsgroep en haar verrichtingen is niet geborgd.
wordt lid

Opleiding en kwaliteit

VITHaS wil een gedegen beroepsopleiding garanderen door het opstellen van duidelijke richtlijnen. Zij controleert en stuurt deze opleidingsrichtlijnen en zal zorg dragen voor de kwaliteit van de opleiding. Zij doet dit in overleg met de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laborant (SBHFL). Tevens moeten de als THS werkzame leden na een gedegen opleiding gecertificeerd zijn en geaccrediteerd worden door het volgen van bijscholing.

Met de landelijke registratie heeft onze beroepsgroep de gewenste wettelijk status verkregen en is daarmee een officiële gesprekspartner in de gezondheidszorg. De VITHaS heeft eraan bijgedragen dat het beroep van Technisch Hartstimulatie Specialist hiermee naar een hoger plan is getild waarmee een bijdrage is geleverd aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in die sectoren waar invasieve hartstimulatie een grote rol speelt.

wie-is-vithas-3wie-is-vithas-4
wie-is-vithas-5wie-is-vithas-6

Kennisoverdracht en communicatie

Bij VITHaS leggen we sterk de nadruk op het bevorderen van communicatie en het faciliteren van de naadloze overdracht van kennis binnen onze gemeenschap. Dit realiseren we door een reeks initiatieven die zijn ontworpen om onze leden goed geïnformeerd en uitgerust te houden met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hartstimulatie.

Ons VITHaS Symposium is een jaarlijkse bijeenkomst die dient als knooppunt voor opinieleiders, experts en professionals op het gebied van hartstimulatie. Het is een platform waar baanbrekende ideeën worden gedeeld en innovatieve oplossingen worden onderzocht.

Bovendien hebben onze leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de VITHaS-praktijktrainingen, die praktische ervaringen en een dieper begrip van de allernieuwste technologieën bieden.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging staat centraal in de missie van VITHaS. Door toegewijde inspanningen hebben we de rol van technische hartstimulatiespecialisten getransformeerd in een volledig erkend paramedisch beroep, met duidelijke verantwoordelijkheden en een eerlijke beloningsstructuur.

Bij onze belangenbehartiging wordt nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ). Deze partnerschappen stellen ons in staat ervoor te zorgen dat ons beroep wordt gerespecteerd en eerlijk wordt gecompenseerd binnen de gezondheidszorg, wat uiteindelijk ten goede komt aan onze leden.

Bij VITHaS streven we ernaar de status en beloningen van technische hartstimulatiespecialisten te verhogen door middel van voortdurende belangenbehartiging.

vithas-belangenbehartiging-1vithas-belangenbehartiging-2
Vithas-lidmaatschap

lidmaatschap

Vithas lid worden. Hoe doe ik dat en waarom.

Een beroepsvereniging is er in de eerste plaats voor haar leden. Dit zijn de Technische Hartstimulatie Specialisten die in een kliniek werken maar ook degenen die geïnteresseerd zijn in, of raakvlakken hebben met invasieve hartstimulatie.

Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt €35 per jaar. Dit bedrag wordt door middel van een automatische incasso geïnd. Wanneer je geen automatische incasso kunt of wilt doen zijn de kosten voor het lidmaatschap €45 per jaar. Omdat VITHaS een beroepsvereniging is krijgen veel leden dit bedrag door hun werkgever vergoed.

Je kunt jezelf aanmelden door te registreren in onze campus. Bij eventuele vragen kunt u mailen naar leden(at)vithas.nl

wordt lid

veel gestelde vragen

Snelle antwoorden op vragen die u wellicht heeft

Niet geconden wat u zocht? Neem dan contact op.

Waar kan ik terecht met eventuele vragen?

U vind diverse manieren van communicatie op onze contact pagina. Daar vind u ook de desbetreffende emailadressen met betrekking tot uw vraag.

Hoe meld ik mij aan als Vithas lid?

Dit kan door je als lid te registreren op onze campus. Er zal daarna iemand contact opnemen voor verdere info en vragen de betaling in orde te maken.

Waar kan ik mjn vakinhoudelijke vraag stellen?

Wanneer je lid bent kun je eventuele info vinden in onze campus. Wanneer dat nog niet het geval is, en je vind het antwoord op je vraag niet op deze website, dan mag je emailen naar info@vithas.nl.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Opzegging van het lidmaatschap vindt plaats door een bericht te sturen aan leden@vithas.nl waarin je aangeeft het lidmaatschap te willen beëindigen.

Welke instanties leiden op tot THS-er?

Voor nu is het alleen nog de LOI. De verwachting is dat er ook een paar hogescholen de opleiding gaan aanbieden. Als dat zo ver is dan verspreiden we die info zo spoedig mogelijk.

Kan in vrijstelling krijgen voor een deel van de opleiding?

Indien je beschikt over recente relevante opleidingen of werkervaringen, kan je vrijstelling voor een deel van de opleiding aanvragen bij de aanbieder van de opleiding.

Waar moet ik zijn wanneer in het niet eens ben met de verkregen vrijstelling?

De SBHFL kan bemiddelen bij een meningsverschil over vrijstellingen.

Waar kan ik vinden hoeveel nascholing punten ik moet halen?

Deze informatie is te vinden op de website van de SBHFL: https://sbhfl.nl/bijscholing/

Wat zijn de voorwaarden voor een herintreder?

Deze zijn helaas nog niet bekend. Zodra we meer info hebben vermelden we dat op onze website.

Geeft VITHaS een nieuwbrief uit?

Ja, de VITHaS verstuurt regelmatig een nieuwsbrief naar de leden. U kunt zich hier elk moment voor afmelden indien u dit niet wilt. Tevens worden alle oude nieuwsbrieven in de Campus ge-upload zodat je ze daar altijd terug kunt lezen.

neem contact met ons op

Volledige naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Herhaal code *
Typ hier uw bericht *
Bezig met verzenden ...
Bevestiging versturen ...