VITHaS

VITHaS is de Vereniging voor Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten. De paramedici die werkzaam zijn op het gebied van invasieve hartstimulatie ter bestrijding van brady- en tachyaritmieën.
De beroepsvereniging heeft als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het beroep van Technisch Hartstimulatie Specialist (THS). De vereniging heeft hiervoor de volgende speerpunten:

  • Opleiding en kwaliteit van THS-ers
  • Kennisoverdracht en communicatie tussen de leden
  • Belangenbehartiging van de leden

De vereniging werkt aan deze speerpunten door:

  • Het organiseren van bijeenkomsten zoals de Hartstimulatiedag en online trainingen
  • Regelmatig te overleggen met betrokken zusterorganisaties zoals de NHRA, de SBHFL, de NHV, STIN en organisaties zoals het CBR en het CZO.
  • Het opstellen van functiebeschrijvingen en leidraden en het schrijven van en meewerken aan beleidsnotities m.b.t. de toepassing van CIEDs.

Behoor je nog niet tot de beroepsgroep maar ben je wel geïnteresseerd in de vereniging, ook dan ben je van harte welkom op deze website.

Of wil je weten wat het beroep inhoudt? Bekijk dan de film Technisch Hartstimulatie Specialist (THS). De film laat je in een oogwenk zien welke werkzaamheden een THS-er doet en op welke afdelingen in het ziekenhuis hij of zij werkzaam is.

Nieuws

VITHaS praktijktraining 2023

20 maart 2023

Meld je nu aan voor de VITHaS-prakijktraining

Op donderdag 1 juni is de praktijktraining van de VITHaS met als thema ‘Atriale aritmieën’.

Met dit thema is het in 2017 allemaal begonnen. Het is goed om te herhalen en er zijn genoeg nieuwe ontwikkelingen om het thema weer op te pakken. De praktijktraining is een ideale gelegenheid om de vijf CIED-firma’s naast elkaar te zetten zodat je op één dag alle programmers kan langsgaan.
Goed om bij de programmers die je al kent de kennis te verdiepen en vertrouwder te raken met de programmers die je minder vaak gebruikt.

VITHaS organiseert jaarlijks een praktijktraining dag,  in samenwerking met de leveranciers van CIED’s. Tijdens de training kunnen deelnemers workshops omtrent een thema volgen. De workshops worden verzorgd door de diverse firma’s. 

Meer informatie over de praktijktraining dag 2023
De VITHaS-praktijktraining 2023 is op donderdag 1 juni in het Valk Hotel Vianen.
Er is plaats voor 40 deelnemers, deze worden verdeeld in 5 groepen op basis van ervaring. De groepen volgen beurtelings een workshop bij de diverse firma’s over het thema ‘Atriale aritmeën’.
Voor VITHaS-leden zijn er geen deelnamekosten. De training is geaccrediteerd door de SBHFL met 6 punten.
Het programma start om negen uur en sluit om vijf uur af met een borrel. Voor de lunch wordt gezorgd.
Je kunt je hier aanmelden voor de training. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van deelname.

Patiënteninformatie
Deze website is bedoeld voor de beroepsgroep Technische Hartstimulatie Specialisten.
ICD patiënten verwijzen wij naar de Stichting ICD dragers Nederland (STIN). 
Pacemakerpatiënten verwijzen we naar de Nederlandse Hartstichting